天醫渡邪
天醫渡邪

天醫渡邪

Sort:科幻
Update:6小時前
Add

簡介:少年風水師十八歲生日當天,慘遭羞辱,被五大家族聯名退婚,尋龍分金,風水異術,一朝展現能力,五大家族齊震驚:天師,娶我女兒吧!

Recent chapters
Popular rec
Source update